تجهیزات آزمایشگاهی

لوازم و تجهیزات موجود در آزمایشگاه خوردگی شرکت کیمیاکاران کاوشگر کیهان کارون عبارتند از:

  1.منبع تغذیه (DC) :

وظیفه منبع تغذیه، دریافت انرژی الکتریکی و تبدیل آن به ولتاژ، جریان و فرکانس مناسب برای تغذیۀ بار است. با استفاده از منبع تغذیه تنظیم شده می توان در آزمونهای الکتروشیمیایی آندهای فداشونده، جریان خروجی را تقریبا تا حد معینی ثابت نگه داشت.

2.مولتی متر دیجیتال:

در آزمایشگاه خوردگی، مولتی متر دیجیتال جهت اندازه گیری مقاومت الکتریکی کابل یا اینزرت نسبت به آند مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه از آن در تنظیم جریان خروجی مدارهای آزمون الکتروشیمیایی آندهای فداشونده استفاده می شود.

3.سل های الکتروشیمیایی:

سل های الکتروشیمیایی تهیه شده در آزمایشگاه خوردگی شرکت کیمیاکاران کاوشگر کیهان کارون، جهت تعیین خواص الکتروشیمیایی آندهای فداشونده روی و آلومینیوم بر اساس استاندارد DNV-RPB-401 و تعیین خواص الکتروشیمیایی آند فداشونده منیزیم بر اساس استاندارد ASTM-G97 مورد استفاده قرار می گیرد.

4.کولومتر:

یکی از اجزای مدارهای آزمون الکتروشیمیایی آندهای فداشونده، کولومتر می باشد که در آزمایشگاه خوردگی شرکت کیمیاکاران کاوشگر کیهان کارون، بر اساس استاندارد ASTM-G97 تهیه می شود.

 5.الکترود مرجع کالومل:

الکترود مرجع کالومل ابزاری کاربردی جهت تعیین پتانسیل مدار باز و پتانسیل مدار بسته در آزمونهای تعیین خواص الکتروشیمیایی آندهای فداشونده می باشد.

 6.ترمومتر دیجیتال:

در تولید آندهای فداشونده، اندازه گیری و کنترل دقیق دمای کوره در کیفیت ظاهری و همچنین خواص شیمیایی و الکتروشیمیایی آند بسیار مؤثر می باشد. ترمومتر دیجیتال ابزاری مناسب جهت اندازه گیری و کنترل دقیق دما می باشد.

7.هیترمگنت:

هیترمگنت در محلول سازی به ویژه در ساخت محلول پوشش آندهای MMO استفاده می شود.

8.رئوستا:

رئوستا مقاومت متغیر است که در آزمایشگاه خوردگی برای کنترل شدت جریان در مدارهای تست الکتروشیمیایی آندهای فداشونده، مورد استفاده قرار می گیرد.

9.ترازوی دیجیتالی گرمی:

به منظور وزن دقیق انواع نمک ها و اسیدهای مورد استفاده در محلولهای آزمایشگاهی، ترازوی دیجیتالی با دقت 4 رقم اعشار به کار گرفته می شود. همچنین جهت اندازه گیری های دقیق وزن نمونه ها قبل از خوردگی و بعد از خوردگی در تست های الکتروشیمیایی آندهای فداشونده از ترازوی دیجیتالی با دقت 4 رقم اعشار استفاده می شود.

10.متر و کولیس:

اندازه گیری و کنترل دقیق ابعاد آندهای فداشونده در تولید محصولی مطابق با دیتاشیت تایید شده توسط کارفرما مهم و ضروری است. این مهم در آزمایشگاه خوردگی شرکت کیمیاکاران کاوشگر کیهان کارون، با متر و کولیس کالیبره شده با دقت بالایی انجام می شود.

سایر تجهیزات موجود در آزمایشگاه خوردگی شرکت کیمیاکاران کاوشگر کیهان کارون عبارتند از:

PH متر

تجهیزات شیشه ای ( ارلن، بشر، استوانه مدرج، لوله آزمایشگاهی و ...)

انواع نمک ها و مواد مصرفی آزمایشگاهی

کوره مقاومتی

 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت کیهان کارون محفوظ می باشد. 

بالا