خوردگی چیست؟

نمونه خوردگی لوله

خوردگی چیست؟

خوردگی یک فرایند الکتروشیمیایی است که در آن جریان از ساختاری در محل آند خارج می شود ، از طریق یک الکترولیت عبور می کند و مجدداً در محل کاتد وارد ساختار می شود. به عنوان مثال ، یک بخش کوچک از یک خط لوله ممکن است به دلیل آنکه در خاک با مقاومت کم در مقایسه با بقیه خط لوله قرار دارد، آندی باشد. جریان می تواند خط لوله را در آن محل آند رها کند ، از داخل خاک عبور کند و مجدداً در محل کاتدی وارد خط لوله شود. جریان به دلیل اختلاف پتانسیل بین آند و کاتد جریان دارد. یعنی پتانسیل آند بسیار منفی تر از پتانسیل کاتد است و این تفاوت، نیروی محرکه جریان خوردگی است. به کل سیستم – آند ، کاتد ، الکترولیت و اتصال فلزی بین آند و کاتد، سلول خوردگی گفته می شود.

توضیحی درباره انواع خوردگی
سلول خوردگی (Corrosion Cell)

پیامدهای خوردگی

خوردگی یک مشکل خطرناک و بسیار پرهزینه است و پیامدهای جدی اقتصادی ، بهداشتی ، ایمنی ، تکنولوژیکی و فرهنگی برای جامعه ما به همراه دارد. یکی از مهمترین مشکلات، خوردگی سازه ها است که می تواند منجر به جراحات شدید یا حتی از بین رفتن زندگی شود. ایمنی با خوردگی و خرابی در پل ها ، هواپیماها ، شناورها ، خطوط لوله نفت و گاز، سازه های ساحلی و فراساحلی، کل مجموعه سازه های فلزی و دستگاه هایی که دنیای مدرن را تشکیل می دهند به خطر می افتد.

نمونه خوردگی لوله

انواع خوردگی چیست؟

انواع مختلفی از خوردگی وجود دارد و تحقیقات گسترده ای در این زمینه به طور مداوم انجام میشود. در اینجا مختصراً برخی از انواع متداول خوردگی آورده شده است:
• خوردگی یکنواخت: رایج ترین نوع خوردگی ، خوردگی یکنواخت با رنگ مایل به قرمز است که به طور مساوی در تمام قسمتهای در معرض بستر توزیع می شود.
برای جلوگیری از خوردگی یکنواخت ، مهم است که در هنگام طراحی ، امکان آبگیری و تهویه مناسب فراهم شود. همچنین از ابتدا با تمیز کردن مداوم سطوح و محافظت از اتصال دهنده ها با استفاده از پوشش یا روکش، از ایجاد خوردگی یکنواخت جلوگیری کنید.
• خوردگی گالوانیک: رایج ترین و تأثیرگذارترین شکل خوردگی است. هنگامی رخ می دهد که دو فلز متفاوت در حضور یک الکترولیت در تماس باشند. در یک سلول گالوانیک، فلز فعال تر (آند) خورده شده و فلز نجیب تر (کاتد) محافظت می شود. عوامل متعددی از جمله انواع فلزات ، اندازه نسبی آند و شرایط محیطی (دما ، رطوبت ، شوری و …) خوردگی گالوانیک را تحت تاثیر قرار می دهند.

• خوردگی شکاف: از آنجا که شکاف های کوچک تمایل به رطوبت دارند و تهویه مطلوبی ندارند، خوردگی شکاف در این مناطق ایجاد می شود. خطر خوردگی در شکاف با وجود تعداد مفصلهای بیشتر چند برابر می شود. با به حداقل رساندن استفاده از واشر و ایجاد رابط های مشترک تا حد امکان از خوردگی شکاف جلوگیری می شود.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت توانا ذوب صنعتی کویر محفوظ می باشد. 

بالا