ذغال کک

آندهای تزریق جریان معمولا توسط یک پشت بند کربنی احاطه شده اند. پشت بند کربنی علاوه بر کاهش مقاومت بستر زمین، موجب افزایش جریان دهی و طول عمر آند می شود. بر اساس استاندارد IPS-M-TP-750/2 سه نوع پشت بند کربنی وجود دارد:

  1. کک متالورژی %80
  2. کک پترولیوم %90
  3. کک پترولیوم ویژه %95

در جدول زیر خواص شیمیایی این سه نوع پشت بند مشاهده می شود:

اندازه و شکل ذرات نیز در هنگام مشخص کردن نوع پشت بند مهم است و این ویژگی منطقه تماس بین آند و سطح زمین را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به استاندارد IPS-M-TP-750/2 دانه بندی این سه نوع ذغال کک به صورت زیر می باشد:

ذغال کک در حالت کلی در بسترهای افقی کم عمق مورد استفاده قرار می گیرد. برای به کار گیری در چاههای عمیق از کک پترولیوم یا پترولیوم ویژه استفاده می شود.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت کیهان کارون محفوظ می باشد. 

بالا