پیام مدیریت

به نام خدا

خدای بزرگ را سپاس که فرصتی در اختیار ما قرار داد تا مجموعه تولیدی کیمیاکاران کاوشگر کیهان کارون را در بحرانی ترین شرایط اقتصادی کشور راه اندازی نموده و با شناسایی نقاط قوت و ضعف مجموعه و تبدیل تهدیدها به فرصتهایی برای حرکت رو به جلو به عنوان یک تولیدکننده در کنار سایر تولیدکننده های دیگر در خدمت صنایع این مملکت قرار گیریم. بدون شک این مهم میسر نبود مگر با توکل به خدا و تلاش مستمر پرسنل با تجربه و باانگیزه شرکت که اینجانب تلاشها و زحمات ایشان را ارج می نهم.
امید است به یاری خداوند و تلاش بیشتر و با انجام طرحهای توسعه ای برنامه ریزی شده که لازمه هر شرکت در شرایط کنونی میباشد شاهد پیشرفتهای بزرگی در خانواده کیمیاکاران کاوشگر کیهان کارون در آینده نزدیک باشیم.

به امید آن روز...
علی اصغر رحمانی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت کیهان کارون محفوظ می باشد. 

بالا