پیام مدیرعامل

به نام خدا

خدای بزرگ را سپاس که فرصتی در اختیار ما قرار داد تا مجموعه تولیدی توانا ذوب صنعتی کویر را در بحرانی ترین شرایط اقتصادی کشور راه اندازی نموده و با شناسایی نقاط قوت و ضعف مجموعه و تبدیل تهدیدها به فرصتهایی برای حرکت رو به جلو به عنوان یک تولیدکننده در کنار سایر تولیدکننده های دیگر در خدمت صنایع این مملکت قرار گیریم. بدون شک این مهم میسر نبود مگر با توکل به خدا و تلاش مستمر پرسنل با تجربه و باانگیزه شرکت که اینجانب تلاشها و زحمات ایشان را ارج می نهم.
امید است به یاری خداوند و تلاش بیشتر و با انجام طرحهای توسعه ای برنامه ریزی شده که لازمه هر شرکت در شرایط کنونی میباشد شاهد پیشرفتهای بزرگی در خانواده توانا ذوب صنعتی کویر در آینده نزدیک باشیم.

به امید آن روز...
علی اصغر رحمانی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت توانا ذوب صنعتی کویر محفوظ می باشد. 

بالا