گواهی نامه های کالیبراسیون تجهیزات

 مولتی متر دیجیتال دستگاهی برای اندازه گیری چندین کمیت الکتریکی مانند ولتاژ، جریان و مقاومت الکتریکی است، که می‌توان با آن مشخصات محصولات تولید شده را ارزیابی کرد. در آزماشگاه خوردگی جهت اندازه گیری مقاومت الکتریکی کابل یا اینزرت نسبت به آند مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه یکی از کاربردهای مهم آن تنظیم جریان خروجی مدارهای آزمون الکتروشیمیایی آندهای فداشونده می باشد.

مشاهده گواهی نامه

یکی از ابزارهای کاربردی کنترلی در آزمایشگاه خوردگی، مولتی متر دیجیتال می باشد. این وسیله جهت اندازه گیری مقاومت الکتریکی کابل یا اینزرت نسبت به آند مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه مولتی متر دیجیتال در تنظیم جریان خروجی مدارهای آزمون الکتروشیمیایی آندهای فداشونده به کار گرفته می شود.

مشاهده گواهی نامه

الکترود مرجع کالومل ابزاری کاربردی جهت تعیین پتانسیل مدار باز و پتانسیل مدار بسته در آزمونهای تعیین خواص الکتروشیمیایی آندهای فداشونده می باشد.

مشاهده گواهی نامه

ترازوی دیجیتال گرمی با درصد خطای بسیار پایین در اندازه گیری های دقیق استفاده می شود. در آزمایشگاه خوردگی جهت وزن دقیق نمکها و اسیدهای مورد استفاده در محلولهای آزمایشگاهی، ترازوی دیجیتالی با دقت 4 رقم اعشار به کار گرفته می شود. همچنین به منظور دقت بالا در اندازه گیری های وزن نمونه ها قبل از خوردگی و بعد از خوردگی در تست الکتروشیمیایی آندهای فداشونده، از ترازوی دیجیتال گرمی به دلیل داشتن درصد خطای بسیار پایین استفاده می شود.

مشاهده گواهی نامه

متر فلزی یکی از ابزارهای بسیار پرکاربرد در اندازه گیریها می باشد. به دلیل اینکه کنترل ابعادی در تولید آندهای فداشونده بسیار مهم می باشد، بنابراین نیاز است از ابزاری با دقت بالا در این اندازه گیری ها استفاده کرد. در آزمایشگاه خوردگی شرکت کیمیاکاران کاوشگر کیهان کارون از متر فلزی کالیبره شده در کنترل ابعادی آندهای فداشونده استفاده میشود.

مشاهده گواهی نامه

شرکت کیمیاکاران کاوشگر کیهان کارون به منظور تولید محصولات با کیفیت و مطابق با درخواست کارفرما، در بخش تولید از ابزارهای دقیق اندازه گیری استفاده می کند. متر فلزی یکی از این ابزارها است که در تهیه اینزرتها و قطعات مورد نیاز نقش بسزایی دارد. استفاده از متر فلزی کالیبره شده، ضامن دقت و کیفیت تولید می باشد.

مشاهده گواهی نامه

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت کیهان کارون محفوظ می باشد. 

بالا